De verkeersouders

De Mariaschool heeft een hele groep verkeersouders. Deze groep bestaat uit Tom Wagenvoort, Mark Broenink en Tjakko Ruinemans.
Deze groep probeert allerlei dingen te realiseren voor de school en het dorp Beuningen. Zo hebben ze al een geweldig verkeerspakket geregeld voor de school, is de 30 kilometer zone duidelijker aangegeven, staan er opvallende borden bij de oversteek en de plateau markering op het einde van de schoolweg op de Paandersdijk. 

Brengen en halen van kinderen 

De volgende afspraken zijn er gemaakt m.b.t. het brengen en halen van kinderen bij school. 

• Parkeer de auto’s aan de kant van de school. Dus niet aan de kant van het speeltuintje. 
  Hier kunnen de kinderen aan de stoeprand/ groenstrook veilig in- en uitstappen. Oversteken is dan niet nodig! 
• Rij een rondje over de Lomanskamp. Dus niet keren! 
• Laat kinderen niet tussen auto’s doorrennen. Wijs elkaar hierop! 
• De verhoogde parkeerhavens bij de ingang niet gebruiken voor het ophalen en brengen van de kinderen. 
  Deze alleen gebruiken voor langer parkeren. 
• Geen auto’s parkeren op de vakken die voorzien zijn van een kruis. 
• Ook bestaat de mogelijkheid om te parkeren in de parkeerhavens aan de Beuningerstraat. Dit spreidt de drukte. 
• Breng anderen die uw kinderen brengen/ halen op de hoogte van deze regels. 

Wij hopen dat u mee wilt werken om de verkeersveiligheid voor iedereen te verbeteren.