De Ploeterklas

 

Wij vinden dat ieder kind, ook het kind met een voorsprong, het recht heeft om te groeien. De meer- en hoogbegaafde leerlingen kunnen bij ons op de Mariaschool hun grenzen blijven verleggen in de Ploetergroep. Leerlingen die hiervoor in aanmerking komen, hebben één keer in de week een bijeenkomst onder begeleiding van een gespecialiseerde leerkracht.

In de Ploetergroep wordt er gewerkt aan de volgende onderdelen:

➢ contact met gelijkgestemden

➢ filosoferen & debatteren

➢ creatief denken

➢ ontdekken van (nieuwe) talenten (Model meervoudige intelligentie)

➢ projectmatig werken (nadruk op proces & planning, evaluatie etc.)

➢ onderzoekend & ontdekkend leren (onderzoeksvragen, stappen onderzoekend leren)

➢ werken aan persoonlijke leerdoelen (begeleiding en evaluatie door leerkracht Ploeterklas)

De leerlingen werken in de eigen groep zelfstandig verder aan hun opdrachten van de Ploetergroep. Daarnaast worden al onze meer- en hoogbegaafde leerlingen binnen de groep met compacten en verrijken uitgedaagd hun grenzen te verleggen, zich te verdiepen en verbrede