Ouderraad

Beste ouders, 

De ouderraad is een stichting met als leden de ouders van kinderen die onze basisschool bezoeken. Het doel van de stichting is het bevorderen van het contact tussen ouders en school t.b.v. onze kinderen. Dit bereiken we door mee te denken over wat er in en rondom de school gebeurt en door mee te helpen bij allerlei activiteiten. 

De ouderraad vergadert in principe zes keer per jaar, waarbij ook leden van het schoolteam aanwezig zijn.

Om de diverse activiteiten te kunnen bekostigen vragen wij een bijdrage. Deze vrijwillige ouderbijdrage wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. Indien deze wordt gewijzigd dan wordt dit vastgesteld in de jaarvergadering. 

De ouderbijdrage is voorlopig vastgesteld op: 

€ 32,50 voor het hele schooljaar 

€ 20,00 voor kinderen die instromen tussen 01-01 en Koningsdag 

€ 12,50 voor kinderen die instromen na Koningsdag 

Om bankkosten te besparen stellen wij het op prijs deze ouderbijdrage per incasso mag worden geïnd. De ouders die voor het eerst kinderen op de basisschool hebben, ontvangen hiervoor een machtigingskaart. Om de ouderbijdrage zo laag mogelijk te houden, organiseren wij ook activiteiten die geld opbrengen, zoals bijv. de verkoop van loten en etenswaren tijdens de kerstmarkt. Wij proberen de subsidies te ontvangen waarvoor wij in aanmerking komen. En mogelijke reparaties proberen wij zelf of door ouders te laten doen. Uiteraard hebben we hiervoor natuurlijk hulp nodig van alle ouders. Het zou fijn zijn als u “ja” zegt wanneer uw hulp gevraagd wordt. U vindt onze activiteiten in de schoolkalender. 

De ouderraad doet haar werk namens alle ouders, dus mocht u nog vragen, opmerkingen en/of suggesties hebben, neem dan gerust contact met ons op. De volgende ouders zijn lid van de ouderraad:

Voorzitter: Jelle Wissink

Penningmeester: Nicole Koekoek

Secretaris: Lisa oude Nijeweme

Leden: Tessa Zanderink, Esther Sonder, Angelina Barone, Sanne Derkman, Stefan Mensink