Burgerschap

 

Wij nemen als uitgangspunt dat onze school en de omgeving elkaar nodig hebben. Wij willen een belangrijke rol spelen om onze gemeenschap sterk, hecht en leefbaar te houden.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zelf verantwoordelijkheid nemen voor allerlei activiteiten.

Samen maken we plezier, zorgen we dat iedereen ruimte krijgt, leren we hoe we verbonden zijn met de omgeving en hebben we gezamenlijke verantwoordelijkheid. Je draagt zorg voor jezelf en voor elkaar. Het is belangrijk om te leren dat je samen sterker staat. Daarnaast zorgen we ervoor dat kinderen de ruimte krijgen om eigen keuzes te durven maken.  

Vanuit de eigen, bekende omgeving vinden we het belangrijk dat de kinderen de wereld verder verkennen. In de eigen omgeving is er niet automatisch een afspiegeling van de samenleving in Nederland zichtbaar. Dus hebben wij een belangrijke rol om ook die samenleving zichtbaar(der) te maken. Met een open en nieuwsgierige blik kijken naar andere gewoontes, opvattingen, gebruiken en religies. Oordeelvrij kijken en tolerantie zijn daarbij twee kernbegrippen die we kinderen mee willen geven bij het verkennen van onze samenleving.

We laten de kinderen kennis maken met de wijze waarop we in ons land grondrechten vormgeven. Ook hier benadrukken we dat kinderen leren verantwoordelijkheid nemen en de ruimte benutten om weloverwogen keuzes te maken.