Wat is The leader in me?

 

We vinden dat iedereen verantwoordelijkheid moet nemen, zorg draagt voor zichzelf en voor elkaar. Weten dat je samen sterker staat. We willen kinderen daarom leren hoe ze eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen, hoe ze probleemoplossend kunnen werken en (doelgericht) kunnen samenwerken. Wij willen dat elk kind in staat gaat zijn om de leiding over het eigen handelen en leren te nemen. Binnen de school wordt daarom gewerkt met de 7 gewoonten van Steven Covey. Dit is een pedagogische leerlijn die kinderen op een speelse manier 7 gewoonten aanleert gericht op persoonlijke groei en relaties met anderen. Zo wordt een goede basis gelegd voor de toekomst.

De 7 eigenschappen

De eerste drie eigenschappen hebben betrekking op jezelf:

1. Wees pro-actief. Je kiest zelf hoe je omgaat met datgene wat je overkomt, jij bent de baas over je eigen leven.

2. Begin met het einddoel voor ogen. Je moet een doel en een plan hebben.

3. Belangrijke zaken eerst. Eerst werken dan spelen.

 

Gewoonte 4,5 en 6 hebben betrekking op het samenwerken:

4. Denk win-win. Zoek naar een oplossing waarbij iedereen voordeel heeft.

5. Eerst begrijpen, dan begrepen worden. Luister voor dat je praat. Luister om te begrijpen en niet om daarna te kunnen overtuigen.

6. Creëer synergie. Samen ben je sterker en samen kun je meer dan eenieder afzonderlijk.

 

Gewoonte 7 is een bijzondere. Deze gaat over goed voor jezelf zorgen:

7. Houd de zaag scherp. Zorg voor evenwicht op alle gebieden.